Home Page

Games

Music Y4: Kagome Kagome

Kagome Kagome Lyrics

 

Kagome Kagome.

Kago no naka no tori wa

Itsu itsu deyaru?

Yoake no ban ni

Tsuru to kame to subetta.

Ushiro no shoumen daare?